Werkwijze

DSC00278BJIST beoordeelt de dieren, het bedrijf en bestudeert alle bedrijfsresultaten.

De daaruit volgende resultaten worden samengevoegd met de wensen van u als melkveehouder.

BJIST zal aangeven waar de focus moet liggen om het hoogste resultaat te halen en gaat dit monitoren door bedrijfsspecifieke kenmerken te gaan beoordelen tijdens reguliere bedrijfsbezoeken.